Header image

 

UpozornenieKošický samosprávny kraj ako zriaďovateľ SPŠ elektrotechnickej v Košiciach podľa §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa SPŠE v Košiciach. Požadované kvalifikačné predpoklady spolu s ďalšími informáciami nájdete na: https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/personalistika/vyberove-konania/vyberove-konanie-riaditelov-skol-10.html . Písomná prihláška spolu s prílohami musí byť doručená do 29.3.2019 do 13:00 na Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor školstva.

 

Banner

No events found


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

002425417
DnesDnes3662
Tento týždeňTento týždeň12257
Tento mesiacTento mesiac12257
počet návštev od 26.4.2015