Header image

 

V dňoch 24.11.2022 až 30.11.2022 sa uskutočnia v jednotlivých triedach našej školy voľby do Školského parlamentu (ŠP)

Na volebných lístkoch, ktoré dostanete od svojich triednych učiteľov sa o Vašu priazeň a členstvo v ŠP uchádza 21 zástupcov z tried 1. až 3. ročníka. Sú to prevažne predsedovia, prípadne podpredsedovia tried. Vašou úlohou je označiť minimálne jedného a max. 13 študentov.

 

Mená študentov, z ktorých bude voliť 13 zástupcov študentov do ŠP:

 1. Šimon Podolinský 1.A
 2. Miroslav Šári 1.A
 3. Šimon Závacký 1.B
 4. Tomáš Kulín 1.C
 5. Jakub Susa 1.D
 6. Dávid Fekete 1.E
 7. Peter Hojnoš 1.F
 8. Samuel Kraus 2.A
 9. Bogdan Javier Saenz Smolinska 2.B
 10. Sofia Sadvárová 2.C
 11. Klára Krejzová 2.C
 12. Peter Žatko 2.D
 13. Marko Parobeček E
 14. Alex Eiben 2.F
 15. Matúš Zajac 2.G
 16. Viktória Pipolyová 3.A
 17. Samuel Kočiš 3.B
 18. Ladislav Karol Andrejko 3.C
 19. Martin Žúdel 3.D
 20. Samuel Dzurčanin 3.E
 21. Matej Reznický 3.F

 

 Čo je to ŠP?

Školský parlament:

 1. sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
 2. sa podieľa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,
 3. zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy,
 4. volí zástupcu žiakov do Rady školy, ak ide o strednú školu a strednú školu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 5. spolupracuje s obecným mládežníckym parlamentom a radou seniorov, ak sú v obci zriadené,
 6. odporúča obecnému mládežníckemu parlamentu svojich členov, ktorí môžu zastupovať školu v obecnom mládežníckom parlamente, ak je v obci zriadený,
 7. prostredníctvom obecného mládežníckeho parlamentu spolupracuje s ďalšími školskými parlamentmi,
 8. podporuje rozvoj žiakov podieľaním sa na príprave neformálnych aktivít a podujatí.

ŠP na našej škole má mať podľa Štatútu ŠP 13 členov.

Členmi ŠP sú zastupovaní všetci žiaci školy. Zvolení členovia parlamentu si tajným hlasovaním zvolia zo svojich radov predsedu, podpredsedu a tajomníka. Predseda parlamentu zastupuje študentov v Rade školy. Funkčné obdobie predsedu a členov ŠP je 18 mesiacov.

 

Výsledky volieb budú zverejnené začiatkom decembra na stránke školy.

             Ing. Iveta Dolinská

DEC
5

05.12.22 - 16.12.22

DEC
9

09.12.22 - 16.12.22

DEC
13

13.12.22

DEC
13

13.12.22

DEC
19

19.12.22 - 21.12.22

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

004608528
DnesDnes1871
Tento týždeňTento týždeň13619
Tento mesiacTento mesiac23411
počet návštev od 26.4.2015