Header image

 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach je druhou najväčšou strednou školou v Košickom kraji, v ktorej študuje každoročne priemerne viac ako 800 žiakov denného maturitného a pomaturitného štúdia. Svoju samostatnú históriu si škola začala písať 1.9.1967. V súčasnosti patrí k najlepším školám v kraji, o ktorých si jej žiaci, či absolventi hovoria, že má nielen dobré meno, ale i náročný študijný program. Jedno s druhým úzko súvisí, keďže absolventi tejto školy sú úspešní tak vo vysokoškolskom štúdiu, ako aj v zamestnaní. Škola dlhodobo „drží krok s dobou“ a udržiava si množstvo kontaktov so zamestnávateľmi v regióne, spolupracuje s významnými firmami, ktoré patria k najväčším v oblasti informačných technológií, elektrotechnického priemyslu a elektroenergetiky na východnom Slovensku.
Od júla 2007 je SPŠ elektrotechnická členom Združenia Košice IT Valley.

V stredu 6. októbra 2021 boli za prítomnosti predsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislava Trnku, vedúceho odboru školstva a vedúceho odboru SO a IROP slávnostne otvorené nové učebne, ktoré sme zrenovovali v rámci Integrovaného operačného programu (IROP). Tieto priestory sa tak stávajú súčasťou Centra odborného vzdelávania a prípravy pre automatizáciu, elektrotechniku a informačné technológie, ktoré ponúka možnosti špeciálnej odbornej prípravy i ďalším stredným školám v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, či zamestnávateľom.

Súčasťou tohto podujatia bola aj prezentácia vízií školy v rámci iniciatívy Catching Up Region Initiative pre zástupcov Európskej komisie a Svetovej banky.  

 

Stručná charakteristika projektu: Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Názov projektu: Učíme sa praxou

Investičná priorita: 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

 

Celkové oprávnené výdavky: 498 265,89 EUR,

z toho výška NFP: 473 352,60 EUR a výška spolufinancovania: 24 913,29 EUR

 

Stavebné úpravy a vytvorenie nových učební vrátane materiálno-technického vybavenia:

1. laboratórium elektrotechnického merania (122)

2. dielňa elektroinštalácií (121)

3. IT učebňa (120)

4. IT učebňa (124)

 

Materiálno-technické vybavenie:

1. laboratórium elektrotechnického merania (77)

2. laboratórium elektrotechnického merania (78)

3. IT učebňa (27)

4. IT učebňa (145)

Autor: Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy

 

       

   

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

004418666
DnesDnes160
Tento týždeňTento týždeň5432
Tento mesiacTento mesiac68496
počet návštev od 26.4.2015