Header image

Dňa 12. decembra 2023 usporiadal Slovenský šachový zväz so súhlasom Ministerstva ŠVVaP SR v zastúpení Šachová akadémia Nitra majstrovstvá v zrýchlenom šachu pre študentov stredných škôl.

Našu školu a KSK reprezentovala Patrícia Salokyová 1.C.

                  Ing. Rastislav Rostáš

                

 

APR
24

24.04.24 - 26.04.24

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy