Header image

Všeobecné IT znalosti

Naša filozofia je poskytnúť všetkým študentom bez ohľadu na to, aký odbor študujú, základné všeobecné IT znalosti, ktoré sa zídu v živote každému absolventovi našej školy.

Spracovanie informácií sa väčšinou vyučuje vo všetkých odboroch v prvom ročníku. Na hodinách, ktoré sa venujú tejto oblasti sa študenti naučia pracovať s operačným systémom Windows, efektívne vyhľadávať a posudzovať informácie na internete, využívať jeho služby a poznať jeho nástrahy. Prostredníctvom kancelárskeho balíka Microsoft Office sa naučia vytvárať zložitejšie štruktúrované dokumenty, spracovávať text, pracovať s číselnými a textovými dátami a prezentovať spracované dáta.

Tvorba internetových stránok je oblasť dôležitá pre prezentovanie samého seba alebo svojho podnikania, či záujmov prostredníctvom internetu. V tejto oblasti získajú študenti vedomosti a zručnosti pri tvorbe stránok v jazykoch HTML, CSS a JavaScript. Naučia sa navrhovať prehľadnú štruktúru webovej stránky, tvoriť syntakticky a sémantický správny zdrojový kód, tiež vyberať vhodné farebné schémy a typografiu pre čo najlepšie prezentovanie informácií na webe.

Základy programovania a algoritmizácie je oblasť, v ktorej študenti pochopia zákonitosti tvorby algoritmov, teda postup ako pretransformovať rôzne typy problémov do reči počítača, aby ich tento za nás rýchlo a efektívne vyriešil. Na škole vyučujeme všetkých študentov programovanie v jazyku C, ktorý sa dlhodobo teší veľkej obľube medzi programátormi a študenti v ňom majú možnosť pokračovať aj pri štúdiu na vysokej škole. Tento programovací jazyk tiež využijú v ďalších predmetoch v IT alebo automatizačnej sfére.

Aplikácie mikropočítačov je oblasť, ktorá v dnešnom svete zažíva raketový boom. Rôzne domáce spotrebiče, zabezpečovacie systémy, monitorovacie systémy prostredia, nositeľné zariadenia pracujú na princípe spojenia mikropočítačov s elektronikou. Počas týchto predmetov budú žiaci pracovať s vývojovou platformou Arduino, ktorá sa programuje prostredníctvom jazyka C, ktorý sa naučili v predchádzajúcich ročníkoch.

Špecializované IT znalosti

Špecializované IT znalosti sa líšia podľa toho, aký odbor resp. zameranie študent študuje. V súčasnosti sa tieto znalosti dajú rozdeliť do troch skupín.

Hardvér a základná správa počítačových systémov je skupina vedomostí a zručností, vďaka ktorým študenti rozumejú fungovaniu jednotlivých častí počítača a jeho periférií, počítačových sietí a operačných systémov. Praktické zručnosti zahŕňajú bežné opravy a výmenu hardvérového vybavenia PC, budovanie a konfiguráciu malých počítačových sietí, inštaláciu a základnú administráciu počítačových systémov. Táto oblasť sa v najväčšej miere vyučuje v odbore Elektrotechnika v zameraní Počítačové systémy.

Vývoj aplikácií je skupina vedomostí a zručností, vďaka ktorým vedia študenti vytvárať rôzne typy aplikácií od konzolových, cez grafické až po webové. Počas štúdia budú žiaci programovať v jazykoch C, Java, PHP a SQL. Prostredníctvom voliteľných predmetov si žiaci môžu vybrať aj programovanie mobilných aplikácií pre Android, či aplikácií pre internet vecí, teda ovládanie spotrebičov, zámkov, vykurovania, či iných systémov prostredníctvom internetu. Táto oblasť sa v najväčšej miere vyučuje v odbore Technické lýceum v zameraní na Vývoj aplikácií.

Správa systémov a sietí je skupina vedomostí a zručností, vďaka ktorým študenti vedia spravovať a konfigurovať serverové operačné systémy ako Linux, či Windows Server, či budovať a administrovať stredne veľké počítačové siete. Pri tvorbe a konfigurácií sietí využívame najmä technológie Cisco, či MikroTik. V rámci spomínaných technológií umožňujeme študentom absolvovať aj vzdelávanie vedúce k priemyslnej certifikácii CCNA resp. MTCNA. Táto oblasť sa v najväčšej miere vyučuje v odbore Technické lýceum v zameraní na Správu systémov a sietí.

Ilustračné grafiky boli vytvorené autorom freepik.com na portáli FlatIcon.

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy