Header image

Naša škola je  členom Autodesk Academia Programu. V rámci toho, je možnosť pre našich študentov získať medzinárodný certifikát od spoločnosti Autodesk :  „Certificate of project completion“, ak  vytvoria kvalitný projekt vo vybranom softwérovom prostredí.

 

Všetky potrebné informácie si študenti nájdu na:

http://www.autodeskacademia.cz/ sekcia študent

 

Kontakt: Ing. Jaroslava Richterová

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy