Header image

Vážení rodičia a priatelia školy a školského internátu,

pomôžte nám oceniť aktivity Vašich detí a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole alebo v školskom internáte darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

 Finančné prostriedky budú použité na:

  • ocenenia žiakov za ich aktivity, prospech a dochádzku
  • kultúrne aktivity pre žiakov
  • náklady žiakov na súťaže a reprezentáciu školy
  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujeme.

 

2% pre školu

Podrobnejšie informácie ako postupovať na stiahnutie TU
Vyhlásenie na stiahnutie TU.
Potvrdenie o príjme na stiahnutie TU.

 

2% pre internát

Podrobnejšie informácie ako postupovať na stiahnutie TU
Vyhlásenie na stiahnutie TU.
Potvrdenie o príjme na stiahnutie TU.

 

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy