Header image

V marci 2023 naša škola požiadala Republikovú úniu zamestnávateľov (RÚZ) o udelenie oprávnenia používať popri svojom názve aj označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre skupinu odborov vzdelávania 25 informačné a komunikačné technológie. Na základe výsledkov hodnotenia projektu školy a na základe vykonanej kontroly na mieste Republiková únia zamestnávateľov  vydala Rozhodnutie o udelení oprávnenia strednej odbornej škole: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice používať popri svojom názve aj označenie „Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre informačné a komunikačné technológie“ na dobu neurčitú.

Výsledné hodnotenie plnenia kritérií RÚZ:

Stav:

„EXCELENTNÝ“

Rating:

„A“

Dátum nasledovného hodnotenia:

31. október 2023

 

 Ing. Zoltán Tóth

zástupca RŠ pre výchovu mimo vyučovania a COVaP

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy