Header image

Slovo Robot použil český spisovateľ Karel Čapek v románe R.U.R.  - Rossumovi Univerzální Roboti. Pomenoval ním androidov (umelé bytosti), ktoré mali slúžiť ľuďom. Slovo robot Čapek odvodil od slova robota (práca). Časom sa rozšírilo a stalo sa medzinárodným. Používa sa na označenie mnohých (polo)automatických zariadení od kuchynských robotov až po humanoidy.

Robotika je veda zaoberajúca sa robotmi, patriaca do vedného odboru kybernetika. Cieľom vedy je navrhnúť, skonštruovať, ovládať a programovať robotov. Na našej škole sa robotika vyučuje v predmete Robotika (1. ročník) a predmete Prax (2. ročník).

V predmete Robotika sa žiaci naučia zostaviť robota podľa návrhu, oživiť a naprogramovať robota na základe vytvoreného algoritmu. Oboznámia so stavebnicou Lego Mindstorms EV3, naučia sa princípy snímačov (farieb, intenzity osvetlenia, reflexie, dotykového, ultrazvukového, IR- snímača, teploty, gyroskopu), riadiť robota pomocou IR- ovládača a naprogramovať riadenie motorov na základe času, otáčok, uhla otočenia kolies, zobraziť text a obrázok na displeji, prehrať a komponovať hudbu, ovládať svetelnú signalizáciu v automatizovaných systémov.

Žiaci so znalosťami v robotike majú po skončení školy pomerné široké uplatnenie ako programátori, konštruktéri  robotizovaných pracovísk a automatizovaných výrobných liniek, ktoré sa v  automobilovom, chemickom, papierenskom, strojárskom priemysle čoraz viac využívajú.

V predmete Prax sa žiaci naučia využívať špeciálne funkcie robota Lego Mindstorms EV3 a vytvárať vlastné funkcie. Navrhnúť, skonštruovať a naprogramovať zložitejších robotov, vedieť princípy a spôsoby programovania priemyselných robotov. Naučia sa naprogramovať vzájomnú komunikáciu robotov, využiť robota v robotických hrách a rôzne spôsoby kolektívneho nasadenia a správania robotov.

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy