Header image

Na našej škole sa vo štvrtok 30.11.2023uskutočnil 40.ročník krajského kola súťaže ZENIT v elektronike. Na toto kolo sa zo školských kôl nominovalo 27 súťažiacich z rôznych škôl Košického kraja. Po úvodnom otváracom prejave, ktorý predniesol riaditeľ školy Ing. Štefan Krištín a predseda poroty doc. Ing. Ľuboš Ovseník, PhD., sa súťažiaci presunuli do učebne s počítačmi, kde sa konala teoretická časť súťaže. Tá pozostávala z 30 otázok z odboru elektroniky a elektrotechniky, pričom naodpovede mali vymedzenú jednu hodinu a odpovedalo sa online.

Po krátkej prestávke sa začala praktická časť súťaže. Súťažiaci mali navrhnúť plošný spoj podľa zadanej schémy, pritom však museli dodržať požadované parametre konštrukcie. Všetky súčiastky už boli v SMD prevedení a mali použiť čo najmenší počet drôtových prepojov. Veľkému počtu súťažiacich sa to aj naozaj podarilo. Po návrhu plošných spojovsa tieto vyrobili a súťažiaci ich začali osadzovať súčiastkami. To nasledovalo po prestávke a chutnom obede. Do konca určeného času sa podarilo vyhotoviť až 10 súťažiacim funkčné zariadenie.Po odovzdaní všetkých plošných spojov ich porota zhodnotila podľa presných kritérií a po započítaní bodov z teoretickej časti sa rozhodlo o nasledujúcom poradí.

V kategórii A súťaže Zenit v elektronike (3. a 4. ročník) sa z 15 súťažiacich umiestnil na 4.mieste Šimon UHRÍN, na 3.mieste Kristián CICHÝ na 2. mieste Martin MIČUCH a prvé miesto obsadil Ján ONDÁŠ.

V kategórii B (1. a 2. ročník)sa z 12súťažiacich umiestnil na 4. miestePeter KUPĆÍK, na 3.mieste  Jakub ŠOLC (1.G), na 2. mieste Michal CUPJÁK (2.F) a prvé miesto obsadil Štefan BANDŽUCH.

Prví dvaja z každej kategórie postupujú do celoštátneho kola, kde budú reprezentovať seba, svoju školu a kraj. Blahoželáme.

Ostatným súťažiacim blahoželáme k pekným výsledkom vo veľmi náročnej súťaži, kde si mohli navzájom porovnať svoje zručnosti a vedomosti v odbore, ktorý ich baví a v mnohých prípadoch je aj ich koníčkom.

Dovidenia na  41.ročníku súťaže ZENIT v elektronike.

Ing. Peter Psota a kolektív

     

 

APR
24

24.04.24 - 26.04.24

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy