Header image

Dňa 29. novembra 2023 usporiadal Slovenský šachový zväz so súhlasom Ministerstva ŠVVaŠ SR v zastúpení Šachového klubu Zemplín Michalovce Školské majstrovstvá v zrýchlenom šachu pre študentov stredných škôl.

Turnaj prebiehal Švajčiarskym systémom na sedem kôl s hracím tempom 2x10 minút + 5 sekúnd na partiu bez zapisovania ťahov. Súťažilo sa v dvoch samostatných kategóriách: turnaj pre žiakov, turnaj pre žiačky.

Našu školu reprezentovali piati žiaci a tri žiačky Šachového krúžku.

Najlepšie výsledky dosiahli:

v kategórii žiakov:       8. miesto   Šimon  Ludrovský            4.B

                                    9. miesto   Martin Okruhlanský          1.G

 v kategórii žiačok:     2.miesto    Patrícia Salokyová            1.C

Prví traja z každej kategórie postupujú na Majstrovstvá Slovenska. Naša študentka Patrícia Salokyová bude reprezentovať našu školu a KSK na Majstrovstvách Slovenska v zrýchlenom šachu.

Ing. Rastislav Rostáš

Ďalšie fotografie nájdete vo fotogalérii

 

APR
24

24.04.24 - 26.04.24

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy