Header image

Aj tohto roku sme pre našich prvákov pripravili imatrikulačnú slávnosť, ktorá sa konala 26. októbra v spoločenskej miestnosti školy. Pripravili ju členovia Klubu rovesníkov. Prváci zložili slávnostný sľub, dostali imatrikulačné listy a mali možnosť zasúťažiť si v rôznych disciplínach. V tento deň mohli spoznať svojich spolužiakov i učiteľov aj pri mimovyučovacích aktivitách a utužiť svoj triedny kolektív. Veríme, že pri viacerých súťažiach sa aj zabavili, čoho dôkazom sú aj fotky vo fotogalérii

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy