Header image

V dňoch 29.3 - 30.3.2023 na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave sa konalo celoštátne kolo súťaže Mladý mechatronik pod záštitou Ministerstva školstva a spoločnosti Festo. Našu školu reprezentovali žiaci 4.F triedy (Martin Tóth a Peter Jaš), ktorí skončili na peknom  3.mieste spomedzi 16 súťažných tímov škôl zameraných na mechatroniku. Srdečne gratulujeme.                           Ing. Nemsila Pavol

            

 

APR
24

24.04.24 - 26.04.24

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy