Header image

V dňoch 30.11.2022 a 1.12.2022 sa v Košiciach uskutočnil medzinárodný veľtrh vzdelávania Pro Educo v Kasárňach Kulturparku na Kukučínovej ulici, ktorého sa zúčastnila aj naša škola. Popri téme vzdelávania veľtrh prezentuje aj ďalšie formy mimoškolských aktivít, rozvoja osobnosti, možností pracovného uplatnenia, cestovania a doplnkového vzdelávania mladých. Na ploche výstaviska dostávajú priestor aj zamestnávatelia, obzvlášť tí, ktorí vo svojej činnosti aplikujú systém duálneho vzdelávania a vytvárajú priestor pre uplatnenie absolventov stredných či vysokých škôl.

Naša škola sa prezentovala v stánku spoločnosti Minebea Slovakia s.r.o., s ktorou sa rozbieha spolupráca v oblasti elektrotechniky. Spoločnosť Minebea Slovakia patrí do koncernu MinebeaMitsumi v Európe. Zameriava sa hlavne na produkciu a vývoj elektronicky komutovaných motorov  BLDC a inovatívnych pohonných technológií. 

Na veľtrhu škola prezentovala možnosti štúdia v dvoch študijných odboroch a v pomaturitnom duálnom štúdiu. Ďakujem zúčastneným kolegyniam a žiakom školy, ktorí na profesionálnej úrovni zvládli všetky odpovede na otázky a dotazy záujemcov o štúdium na našej škole prípadne aj na otázky a dotazy ich rodičov.

Konkrétne ďakujem kolegyniam Ing. Ingrid Kolembusovej, Ing. Eve Mešterovej a žiakom Petrovi Antolíkovi zo IV.E, Petrovi Jašovi zo IV.F a Jakubovi Novákovi zo IV.F.

Zároveň ďakujem aj spoločnosti Minebea Slovakia s.r.o. so sídlom v Košiciach za poskytnutie priestorov v ich stánku.

Tešíme sa na Pro Educo 2023.                                                                    Ing. Zoltán Tóth, ZRŠ

Fotografie z PRO EDUCO 2022 

 

APR
24

24.04.24 - 26.04.24

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy