Header image

 

Po úspešných minulých ročníkoch sa aj v tomto školskom roku naša škola rozhodla zorganizovať  súťaž zameranú pre žiakov 8. ročníka základných škôl pod názvom „Dni energií“. Cieľom súťaže je zvýšiť a podporiť záujem žiakov a pedagógov základných škôl o vzdelávanie v oblasti  energetickej efektívnosti v našom každodennom živote. Téme obnoviteľných zdrojov energií a šetrenia energiami  sa venuje množstvo odborných publikácií, letákov, internetových stránok. Naša škola sa  zamerala skôr na praktické ukážky spojené s touto tematikou, ktoré pripravili naši študenti pod vedením odborných pedagógov.

Fotogaléria Dni energií 2014

 

 

MáJ
17

17.05.24 - 22.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 24.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 23.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 31.05.24

MáJ
21

21.05.24

MáJ
27

27.05.24 - 31.05.24

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy