Header image

20. november 2017

Tento deň je výzvou pre fajčiarov, zamyslieť sa nad svojím fajčiarskym návykom.  Vyzývame ich opätovne, aby vydržali aspoň jeden deň  bez cigariet. Svojou abstinenciou zároveň prejavia úctu a ohľaduplnosť voči nefajčiarom.

 

  • V minulom školskom roku sme prostredníctvom anonymného dotazníka zmapovali postoje študentov našej školy k problematike fajčenia. Viac...
  • Ak  chcete zistiť stupeň vašej závislosti na nikotíne, odpovedzte na otázky podľa Fagerstromovho dotazníka. Viac...                                                   

M. Hrivňáková, koordinátorka prevencie

0. hodina 07:10 - 07:55
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
Veľká prestávka 10:30 - 10:50
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:35 - 13:20
7. hodina 13:30 - 14:15
8. hodina 14:20 - 15:05
9. hodina 15:10 - 15:55
10. hodina 16:00 - 16:45
11. hodina 16:50 - 17:35