Header image
Na tejto stránke si máte možnosť stiahnuť vzory rôznych žiadostí. Vzory sú vo formáte Microsoft Word. Plnoletí žiaci vypisujú a podpisujú žiadosť sami, za neplnoletých žiakov musia podať žiadosť zákonní zástupcovia.


Vzory žiadostí:
Žiadosť o opravnú skúšku (reparát)
Žiadosť o opakovanie ročníka
Žiadosť o úpravu maturitnej skúšky (pre žiakov so ŠVVP)
Žiadosť o opravnú maturitnú skúšku
Stredoškolské štipendiá (odkaz na uips)
Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia

0. hodina 07:10 - 07:55
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
Veľká prestávka 10:30 - 10:50
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:35 - 13:20
7. hodina 13:30 - 14:15
8. hodina 14:20 - 15:05
9. hodina 15:10 - 15:55
10. hodina 16:00 - 16:45
11. hodina 16:50 - 17:35