Header image
  • 27.03.2024 - odovzdanie spracovaných podnikových projektov študentmi na AHK (následne odovzdanie AHK na komisiu na hodnotenie) a absolventských prác na SPŠE
  • 17.04.2024  (streda) -   Písomná priebežná skúška (2.ročník)
  • 18.04.2024  (štvrtok) -  Písomná záverečná skúška (3.ročník)
  • 28.05.2024  -  Praktická záverečná skúška (absolventská – nemecká časť)
  • 03.06. – 07.06.2024    Akademický týždeň
  • 10.06. – 11.06.2024    Absolventská skúška -  slovenská časť (SPŠE)

 

0. hodina 07:10 - 07:55
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
Veľká prestávka 10:30 - 10:50
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:35 - 13:20
7. hodina 13:30 - 14:15
8. hodina 14:20 - 15:05
9. hodina 15:10 - 15:55
10. hodina 16:00 - 16:45
11. hodina 16:50 - 17:35