Header image
 

  Link   Zodpovedne.sk
Stránka o zodpovednom správaní sa na internete.

  Link   PrevenciaSikanovania.sk
Stránka pre riešenie problémov so šikanovaním.

  Link   InfoDrogy.sk
Stránka s informáciami o prevencii drogovej závislosti

  Link   StopFajceniu.sk
Stránka pre tých z vás, ktorí chcú prestať s týmto smradľavým zlozvykom.

 
 

 

0. hodina 07:10 - 07:55
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
Veľká prestávka 10:30 - 10:50
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:35 - 13:20
7. hodina 13:30 - 14:15
8. hodina 14:20 - 15:05
9. hodina 15:10 - 15:55
10. hodina 16:00 - 16:45
11. hodina 16:50 - 17:35