Header image

Žiaci, ktorí chcú vykonať skúšku odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa § 21 ods. 3 vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., musia vyplniť PRIHLÁŠKU na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik a odovzdať ju aj s vyjadrením lekára vyučujúcemu predmetu ETS do 10. apríla 2019.

Žiaci si formulár prihlášky môžu stiahnuť z web stránky školy. (Prihláška ETS)

Skúšku odbornej spôsobilosti elektrotechnikov môžu prihlásení žiaci konať za predpokladu, že úspešne vykonajú maturitnú skúšku.

Skúšky z ETS sa budú konať v týždni od 27.5. do 29.5. 2019. Pozostávajú z testu a ústnej časti. Žiak, ktorý nevyhovie na teste z ETS nemôže konať ústnu časť skúšky. Podmienkou účasti na ústnych skúškach je, aby absolvent vyhovel na teste. t. j. ak dosiahne počet správnych odpovedí rovný alebo väčší ako 30, t.j. 75 % z celkového počtu otázok.

Časový harmonogram bude zostavený podľa úspešnosti uchádzačov na maturitnej skúške.

 

0. hodina 07:10 - 07:55
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
Veľká prestávka 10:30 - 10:50
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:35 - 13:20
7. hodina 13:30 - 14:15
8. hodina 14:20 - 15:05
9. hodina 15:10 - 15:55
10. hodina 16:00 - 16:45
11. hodina 16:50 - 17:35
 
000555285
DnesDnes22
Tento týždeňTento týždeň1098
Tento mesiacTento mesiac7386
počet návštev od 26.4.2015