Header image

Žiaci, ktorí chcú vykonať skúšku odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa § 21 ods. 3 vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., musia vyplniť PRIHLÁŠKU na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik a doručiť ju aj s vyjadrením lekára (potvrdením o zdravotnej spôsobilosti) na školu do 16. apríla 2021.

 
Žiaci si formulár prihlášky môžu stiahnuť z web stránky školy - Prihláška ETS
 

Dňa 24. mája 2021 (pondelok) o 10:00 hod. bude, pre žiakov prihlásených na skúšky z odbornej spôsobilosti, sprístupnený on-line test na školskej vzdelávacej platforme MyLearning v kurze Elektrotechnická spôsobilosť, preto je potrebné, aby si prihlásení absolventi zabezpečili v stanovenom termíne prístup na internet.

Pre tých, ktorí úspešne realizujú on-line test bude od 25. mája 2021 (utorok) prebiehať druhá časť skúšky - ústne preskúšanie pred komisiou. S harmonogramom ústnej skúšky budete oboznámení v priebehu pondelka 24. mája 2021 na základe výsledkov on-line testovania. (Bude zverejnený na školskej platforme Mylearning)

Pozn.: Prosím, aby ste si vo vlastnom záujme overili vaše prístupy do Mylearning - e- learningovej platformy našej školy.

 
 
0. hodina 07:10 - 07:55
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
Veľká prestávka 10:30 - 10:50
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:35 - 13:20
7. hodina 13:30 - 14:15
8. hodina 14:20 - 15:05
9. hodina 15:10 - 15:55
10. hodina 16:00 - 16:45
11. hodina 16:50 - 17:35
 
000866594
DnesDnes399
Tento týždeňTento týždeň1695
Tento mesiacTento mesiac11320
počet návštev od 26.4.2015