Header image

1. ročník

Trieda

Triedny učiteľ

Miestnosť

Poschodie

I.A

Mgr. Soňa Pučanová

37

2

I.B

Mgr. Anna Nastišinová

50

3

I.C

Mgr. Lenka Skalská

138

južný trakt

I.D

RNDr. Estera Karaffová

62

4

I.E

Mgr. Klára Vidová

40

2

I.F

Ing. Peter Psota

48

3

I.G

Ing. Vladimír Balucha

61

4

 

2. ročník

Trieda

Triedny učiteľ

Miestnosť

Poschodie

II.A

Mgr. Gabriela Malachovská

47

3

II.B

Mgr. Dušana Szalayová

53

3

II.C

Ing. Michal Copko

27

1

II.D

Mgr. Daniela Kondorová

49

3

II.E

Ing. Jana Trnková

24

1

II.F

Ing. Ingrid Kolembusová

41a

2

 

3. ročník

Trieda

Triedny učiteľ

Miestnosť

Poschodie

III.A

Mgr. Andrea Študencová

39

2

III.B

Mgr. Silvia Barnová

63

4

III.C

Ing. Lýdia Dedinská, PhD.

29

1

III.D

Mgr. Jozefína Fričová

60

4

III.E

Mgr. Táňa Kopinová

7

prízemie

III.F

Ing. Eva Mešterová

51

3

III.G

Mgr. Adriana Kucková

64a

4

 

4. ročník

Trieda

Triedny učiteľ

Miestnosť

Poschodie

IV.A

Mgr. Melánia Englerová

36

2

IV.B

Ing. Radovan Repovský

95b

severný trakt

IV.C

Mgr. Andrea Nálešníková

41b

2

IV.D

Ing. Miroslav Barutiak

52

3

IV.E

Mgr. Jana Geročová

25

1

IV.F

Mgr. Peter Zambori

59

4

  

Duál

Trieda

Triedny učiteľ

Miestnosť

Poschodie

I.V

Ing. Marta Greňová

spoločenská miestnosť

prízemie

II.V

Ing. Jaroslava Richterová

87

severný trakt

III.V

Ing. Marta Greňová 

spoločenská miestnosť

prízemie

0. hodina 07:10 - 07:55
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
Veľká prestávka 10:30 - 10:50
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:35 - 13:20
7. hodina 13:30 - 14:15
8. hodina 14:20 - 15:05
9. hodina 15:10 - 15:55
10. hodina 16:00 - 16:45
11. hodina 16:50 - 17:35