Header image
P.č. Názov Vedúci krúžku Pre koho je určený - ročník
1 Podcastový krúžok Ing.Copko 1.-4.
2 ROBO CLUB Ing. Bučko 1.-4.
3 Rádioamatérsky krúžok Ing.Psota 1.-4.
4 Technická grafika v praxi Ing.Richterová 2.
5 Krúžok technického kreslenia Ing.Kišiday 1.-2.
6 Soft skills v praxi I. Ing.Richterová VOŠ
7 Soft skills v praxi II. Ing.Greňová VOŠ
8 Aplikovaná ekonómia Ing. Greňová 3.-4.
9 Maturita hravo Mgr.Smatanová 4.
10 Slovenčina pre maturantov Mgr.Nálešníková 4.
11 K maturite s istotou - SJL PaedDr. Šalagovičová  4.
12 Nemčina pre 4. ročník Mgr. Nálešníková 4.
13 Seminár k DSD Mgr. Kusendová 4.
14 Príprava k DSD Mgr. Zimovčáková 1.- 4.
15 Rozhlasový krúžok Mgr.Vidová 1.-4.
16 Tvorba školského časopisu Mgr. Englerová 1.-4.
17 PsychoKrúžok PhDr. Zuzová 1.-4.
18 Náš kraj-miesto kde žijem Mgr.Smatanová 1.-4.
19 Klub dobrovoľníkov Mgr.Študencová 1.-4.
20 Futbalový I. Ing.Balucha 1.-2.
21 Futbalový II. Ing.Berta 3.-4.
22 Šachový krúžok I. Ing.Rostáš 1.-4.
23 Krúžok športových hier Mgr.Študencová 1.-4.
24 Bežecký krúžok Mgr.Safko 1.-4.
25 Posilňovací krúžok I. Boórová školský internát
26 Posilňovací krúžok II. Čarnoká školský internát
27 Loptové hry II. Čarnoká školský internát
28 Loptové hry I. Boórová školský internát
29 Stolnotenisový krúžok I. Mgr.Gmitrová školský internát
30 Volejbalový krúžok Mgr.Gmitrová školský internát
31 Florbalový krúžok Loj školský internát
32 Futbalový krúžok III. Loj školský internát
33 Šachový krúžok II. Mauréryová školský internát
34 Tvorivé dielne Mauréryová školský internát
0. hodina 07:10 - 07:55
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
Veľká prestávka 10:30 - 10:50
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:35 - 13:20
7. hodina 13:30 - 14:15
8. hodina 14:20 - 15:05
9. hodina 15:10 - 15:55
10. hodina 16:00 - 16:45
11. hodina 16:50 - 17:35