Header image

Dňa 29.11.2023 si siedmi študenti zmerali svoje sily v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Písomná časť pozostávala z počúvania, čítania s porozumením, testov zameraných na slovnú zásobu a gramatiku. Súčasťou ústnej časti bol príbeh podľa obrázka a rozhovor. Veríme, že sa všetci zúčastnení cítili príjemne a odniesli si nielen pekné knižné ceny, ale aj dobrý pocit, či mnoho podnetov a cenných rád. Víťazom  34. ročníka sa stal študent Oliver Samsely, 3.B., ktorému držíme prsty v okresnom kole.                                                                                                                                                       

V kategórii 2D sa umiestnili:    1. miesto:  Oliver Samsely 3.B                                                                                    

                                                2. miesto: Dominik Kravec 3.D                                                     

                                                3. miesto: Ladislav Karol Andrejko  4.C

Blahoželáme!                                                                                                                                         

PK ANJ

0. hodina 07:10 - 07:55
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
Veľká prestávka 10:30 - 10:50
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:35 - 13:20
7. hodina 13:30 - 14:15
8. hodina 14:20 - 15:05
9. hodina 15:10 - 15:55
10. hodina 16:00 - 16:45
11. hodina 16:50 - 17:35