Header image

Tak ako aj minulý školský rok, aj tento sa  uskutočnili  zábavné hodiny fyziky, ktoré sa odohrali, v priestoroch  našej školy.  Konkrétne  29.5.2023 na druhej až štvrtej vyučovacej hodine. Zúčastnili sa ich študenti celého prvého ročníka. Na hodiny fyziky sa dostavil „kúzelnik“. Vyučovacie hodiny sa niesli v duchu rôznych zábavných „kúziel“, ktoré  boli  zamerané na už prebrané témy z fyziky. Študenti si niektoré témy zábavnou formou nielen zopakovali, ale si to aj na vlastnej koži vyskúšali.

Presvedčili sa, že v reálnom živote takmer všade fyziku využívame, len si to často neuvedomujeme.   

A hlavne, nie je to nudná veda, ale je to aj zábava!!! 

Mgr. A. Kucková

0. hodina 07:10 - 07:55
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
Veľká prestávka 10:30 - 10:50
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:35 - 13:20
7. hodina 13:30 - 14:15
8. hodina 14:20 - 15:05
9. hodina 15:10 - 15:55
10. hodina 16:00 - 16:45
11. hodina 16:50 - 17:35