Header image

Už po 26-krát na našej škole si žiaci mohli overiť svoje vedomosti v riešení elektrických obvodov. Prvé kolo súťažiaci absolvovali online a mohli pri riešení úloh vzájomne spolupracovať a využívať učebné materiály. Cieľom bolo získať čo najviac bodov a postúpiť do druhého kola súťaže v ktorom sa mohli spoliehať iba na svoje vedomosti. Súťažili žiaci 1. ročníka vo všetkých študijných odboroch a žiaci 2. ročníka v odbore elektrotechnika. V I. kategórií víťaz dosiahol maximálny počet bodov. O treťom mieste vzhľadom na rovnaký počet bodov rozhodol čas odovzdania vypracovaných úloh. Na nepopulárnom 4. a 5. mieste s rovnakým počtom bodov sa umiestnili Matej Šimko z I.A a Šimon Závacký z I.B. V II. kategórií ceny neboli udelené. Víťazom srdečne blahoželáme.

Víťazi I. kategórie   

  1. miesto:  Martin Haburaj, I.E
  2. miesto: Zoltán Köteleš, I.A
  3. miesto: Simon Sekela, I.A

 Ing. Anna Knutelská, koordinátorka súťaže

        

0. hodina 07:10 - 07:55
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
Veľká prestávka 10:30 - 10:50
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:35 - 13:20
7. hodina 13:30 - 14:15
8. hodina 14:20 - 15:05
9. hodina 15:10 - 15:55
10. hodina 16:00 - 16:45
11. hodina 16:50 - 17:35