Header image

Školské kolo súťaže ZENIT V PROGRAMOVANÍ sa uskutočnilo v dňoch 17. a 18. októbra 2023. Súťaží sa zúčastnilo spolu 70 študentov 1. - 4. ročníka v kategóriach: 

-  Programovanie A - žiaci 3. a 4. ročníka (28 žiakov)
 Programovanie B - žiaci 1. a 2. ročníka (30 žiakov)
-  WebDeveloper - žiaci 1. - 4. ročníka (8 žiakov)
 Grafik - žiaci 1. - 4. ročníka (4 žiaci)

Výsledky školskéko kola:

PROGRAMOVANIE kategória A

1. miesto Jozef Routschka IV.D
2. miesto Dávid Ovčarík IV.D
3. miesto Patrik Krajcár IV.C

PROGRAMOVANIE kategória B

1. miesto Tomáš Lukáč I.B
2. miesto Matej Čierny I.B
3. miesto Filip Král II.B

kategória WebDeveloper

1. miesto Jaroslav Barabáš II.B
2. miesto Patrik Krajcár IV.C
3. miesto Peter Rothmajer IV.B

kategória Grafik

1. miesto Stanislav Guzej IV.A
2. miesto Adam Ujházy IV.B
3. miesto Miroslav Pavlíček III.E

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V školskom kole bolo v kategórii B 11 úspešných riešiteľov, v kategóri A bolo 17 úspešných riešiteľov. Všetci úspešní riešitelia postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa bude konať online na našej škole.

Súťažiaci zo školského kola kategórie Grafik a Webdeveloper, umiestnení na prvých dvoch miestach, postupujú  do krajského kola. 
Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme. 

Termíny:

Krajské kolo A,B: 23.11.2023
Krajské kolo Web, Grafik: 22.11.2023

Ing. Ďuratná, Ing. Molitorisová

 

0. hodina 07:10 - 07:55
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
Veľká prestávka 10:30 - 10:50
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:35 - 13:20
7. hodina 13:30 - 14:15
8. hodina 14:20 - 15:05
9. hodina 15:10 - 15:55
10. hodina 16:00 - 16:45
11. hodina 16:50 - 17:35