Header image

20.november je Medzinárodnou únia boja proti rakovine vyhlásený za Medzinárodný deň bez fajčenia. Tento deň je výzvou pre fajčiarov, zamyslieť sa nad svojim fajčiarskym návykom a zbaviť sa závislosti. Vyzývame preto všetkých študentov aj zamestnancov školy, aby sa v tento deň nielen pristavili pri nástenke vo vstupnej hale školy a prečítali si o škodlivosti tohto zlozvyku, ale aby ho podporili i svojou fajčiarskou abstinenciou a tak urobili niečo v prospech vlastného zdravia. Svojou abstinenciou zároveň prejavia úctu a ohľaduplnosť voči nefajčiarom, ktorí sa často nedobrovoľne stávajú pasívnymi fajčiarmi.

                        Kde sa dozvedieť viac?

http://www.stopfajceniu.sk/index.cfm?module=ActiveWeb&page=WebPage&DocumentID=4152

https://www.slovenskypacient.sk/odvykanie-od-fajcenia-ako-prestat-fajcit-a-nepribrat-zuvacky-naplasti/

http://www.vpl.sk/sk/stop-fajceniu/

https://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/283766-vplyv-fajcenia-na-nase-zdravie/

http://www.pluska.sk/izdravie/muzsky-svet/chcete-prestat-fajcit-pomoze-vam-tychto-5-potravin.html

 

Milí študenti, prosíme Vás o vyplnenie krátkeho dotazníka na tému fajčenie.

 

A ešte na inšpiráciu smile...  esej Vášho spolužiaka Martina Dzurňáka, IV.C

Patrí zákon o ochrane nefajčiarov do demokratickej spoločnosti?

0. hodina 07:10 - 07:55
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
Veľká prestávka 10:30 - 10:50
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:35 - 13:20
7. hodina 13:30 - 14:15
8. hodina 14:20 - 15:05
9. hodina 15:10 - 15:55
10. hodina 16:00 - 16:45
11. hodina 16:50 - 17:35