Header image

1.        Základné pojmy teórie riadenia, nepriama analógová regulácia
2.        Logické systémy, kontaktové ovládanie, kombinačné a sekvenčné LO a ich elektronická
           realizácia
3.        Snímače v automatizácii
4.        Realizácia kombinačných a sekvenčných logických obvodov počítačom a voľne
           programovateľným automatom
5.        Pneumatické a hydraulické zosilňovače, prevodníky , elektronické komparátory napätia
           (využitie v automatizácii)
6.        Statické a dynamické vlastnosti členov regulačných obvodov
7.        Prechodné javy v elektrických obvodoch
8.        Regulované sústavy
9.        Regulátory a optimálne a kritické konštanty regulátora
10.     Vlastnosti regulačných obvodov
11.     Simulačný program SIPRO
12.     Číslicová regulácia a číslicové regulátory 
13.     Riadiaci počítač a jeho spojenie s technologickým procesom
14.     Súčiastky ovládané neelektrickými veličinami
15.     Jednosmerné a asynchrónne motory
16.     Sieťový napájací zdroj a stabilizátory v napájacích zdrojoch
17.     Vlastnosti bipolárneho tranzistora a predzosilňovačov, výkonové a operačné
          zosilňovače
18.     PN priechod, viacvrstvové polovodičové súčiastky
19.     Princípy elektromechanických a číslicových meracích prístrojov, elektronické voltmetre
20.     Oscilátory, generátory a laboratórne generátory, osciloskop
21.     Obvody  TTL a MOS, unipolárne tranzistory
22.     MS OFFICE, príkazy jazyka C
23.     Pasívne selektívne články RC, rezonančné obvody
24.     Šírenie elektromagnetických vĺn
25.     Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím, bezpečnosť práce na elektrických
          zariadeniach

0. hodina 07:10 - 07:55
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
Veľká prestávka 10:30 - 10:50
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:35 - 13:20
7. hodina 13:30 - 14:15
8. hodina 14:20 - 15:05
9. hodina 15:10 - 15:55
10. hodina 16:00 - 16:45
11. hodina 16:50 - 17:35