Header image

Programovanie inteligentnej budovy

Doba trvania kurzu:

24 hodín

Zameranie kurzu:

Telekomunikačná technika

Prerekvizity:

Základná práca s PC, programovací balík inteligentnej budovy INELS

Forma:

Prezenčná

Ukončenie kurzu:

Naprogramovanie inteligentnej budovy podľa požiadaviek klienta

Počet účastníkov kurzu:

5 až 12

Stručný popis kurzu:

Kurz  „ Programovanie inteligentnej budovy INELS „ je zameraný na získanie základných vedomosti s programovaním inteligentnej budovy.
Moderné domy a budovy kladú stále vyššie požiadavky na inštalované technické zariadenia – používajú rôzne moderné systémy osvetlenia, vykurovania, klimatizácie, zabezpečenia, často sa musia adaptovať na množstvo zmien. Riešením sú inteligentné elektroinštalácie umožňujúce riadiť funkcie v dome alebo budove jednoduchšie, flexibilnejšie, bezpečnejšie a hospodárnejšie pri maximálnom komforte. Moderné inteligentné systémy v rámci komplexného zabezpečenia objektu umožňujú integráciu kamerových systémov, prístupových systémov, prenos informácií cez GSM, internet či ethernet, simuláciu prítomnosti osôb, komunikáciu a spoluprácu s externými bezpečnostnými a protipožiarnymi systémami. INELS je inteligentná technológia, pri ktorej možno tieto požiadavky spojiť a riešiť v rámci jediného inštalačného systému. Stačí pritom začať s malými základmi, na ktorých možno následne ďalej budovať, pretože inštalačný systém je modulárny.
Náplň kurzu je tvorená realizáciou jednotlivých postupov v rámci praktických cvičení, zameraných na  konkrétne požiadavky pre fiktívneho klienta :
  • oboznámenie sa s jednotlivými komponentmi systému
  • konfigurácia hardvéru
  • vysvetlenie princípu elektrickej inštalácie
  • spracovanie jednotlivých potrieb pre potreby programovania
  • programovanie spínacích a stmievacích aktorov
  • samotest EZS a EPS
  • systém bezdrôtového ovládania RF Control, RF Touch
  • programovanie GSM komunikátora
  • zálohovanie centrálnej jednotky
Kurz bude vedený v slovenskom jazyku  a frekventanti sa budú zoznamovať so základmi programovania inteligentnej budovy INELS prostredníctvom praktických cvičení, zameraných na  konfigurovanie jednotlivých komponentov systému, počnuc multifunkčnými vypínačmi až po GSM komunikátory. Hlavný dôraz sa bude klásť na naprogramovanie centrálnej jednotky. Pri využívaní tej ktorej funkcie  bude podstata stručne vysvetlená tak, aby absolventi kurzu boli schopní tieto vedomosti zúročiť aj pri programovaní iných výrobcov inteligentnej inštalácie.
Pre úspešné zvládnutie tohto kurzu je potrebné na záver vytvoriť projekt inteligentnej budovy s obmedzeným využitím .
Voľné termíny pre kurz č.6: Programovanie inteligentnej budovy
                   
Hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8
7.10 - 7.55 8.00 - 8.45 8.50 - 9.35 9.45 - 10.30 11.00 - 11.45 11.55 - 12.40 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.30 - 15.15
Pondelok                  
                 
Utorok                  
                 
Streda                  
                 
Štvrtok                  
                 
Piatok                  
                 
                   
    školiteľ 1            

V novembri 2017 sme spustili kurzy pre žiakov ZŠ v rámci projektu Juniverzity. Môžete si pozrieť zoznam kurzov.