Header image


FESTO je popredným svetovým dodávateľom automatizačnej technológie s vedúcim postavením v priemyselných školiacich a vzdelávacích programoch. Cieľom firmy je maximálna produktivita a konkurencieschopnosť pre  zákazníkov. Spoločnosť FESTO je zmluvným partnerom SPŠE Košice. FESTO sa významne podieľalo na vytvorení spoločného pracoviska pre výučbu priemyselnej informatiky v rámci COV. Na tomto pracovisku sa budú realizovať vzdelávania z elektro-pneumatiky a elektro-hydrauliky pre odborníkov z praxe, učiteľov a študentov.


T-Systems je obchodná zákaznícka značka firmy Deutsche Telekom. S 46.000 zamestnancami ponúka ako jeden z mála poskytovateľov služieb v globálnom rozsahu integrované IKT riešenia z jediného zdroja. Firma T-Systems je zmluvným partnerom SPŠE Košice. V rámci spolupráce podporila školu technickým vybavením učebne sieťových technológií. Učiteľov IKT poskytuje podporu v oblasti výučby LINUXu.


Spoločnosť U. S. Steel Košice, zisková integrovaná oceliarska spoločnosť nachádzajúca sa na východnom Slovensku, predstavuje úspešné spojenie slovenských technických zručností a znalostí so silným americkým vedením závodu a obchodnou skúsenosťou zameranou na trh. Spoločnosť U.S. Steel Košice je partnerom školy v oblasti elektroenergetiky. V rámci spolupráce umožňuje študentom absolvovať odbornú prax a vybrané cvičenia v rozvodniach vn vo svojich prevádzkach. Spoločne so školou sa podieľa na modernizácii a budovaní laboratória silnoprúdovej elektrotechniky a elektroenergetiky.


Sieťový akademický program – Cisco Networking Academy, je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný vzdelávací program na svete, ktorý od roku 1999 získal na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania, a z pohľadu prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí svoje nezastupiteľné miesto. Spoločnosť Cisco poskytla profesionálne spracované materiály pre výučbu sieťových technológií.


Východoslovenská energetika, a.s., je energetická spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby spojené s odberom elektriny. Predmetom činnosti VSE je nákup elektriny od výrobcov a jej predaj približne 500 000 zákazníkom – domácnostiam, firmám a organizáciám, veľkým a kľúčovým zákazníkom. Spoločnosť VSE umožní výučbu vybraných praktických cvičení v špecializovanej učebni v v rozvodni v Lemešanoch a v meracom vozidle. Spolupráca je zameraná na elektroenergetiku.


Cieľom združenia, ktoré zatiaľ nemá na Slovensku obdobu, je vybudovať v regióne východného Slovenska Centrum excelencie informačných a komunikačných technológií a zatraktívniť jeho sociálno-ekonomické prostredie a to predovšetkým pre mladých ľudí. Chce zároveň prispieť k budovaniu informačnej a znalostnej spoločnosti na východe republiky, vytvoriť komunikačnú platformu medzi verejnou správou, podnikateľským sektorom a vzdelávacími inštitúciami, ktorá povedie k urýchleniu rozvoja IT priemyslu v regióne. SPŠ elektrotechnická je riadnym členom združenia od roku 2007. Spolupráca s týmto združením zabezpečuje kontakt žiakov i pedagógov s aktuálnymi technológiami v oblasti IT.

 


Ďalší partneri:


  

 

V novembri 2017 sme spustili kurzy pre žiakov ZŠ v rámci projektu Juniverzity. Môžete si pozrieť zoznam kurzov.