Header image

Záujemcov o štúdium zo základných škôl získavame :

 • úzkou spoluprácou s výchovnými poradcami na ZŠ
 • organizovaním Dňa otvorených dverí pre žiakov, ich učiteľov a rodičov
 • aktívnou účasťou na výstave PRO EDUCO - fórum vzdelávania, kariéry a inovácií
 • zúčastňovaním sa na akciách zabezpečovaných KSK na propagácii stredných škôl
 • zapojením žiakov do kurzov COVaP a projektu Juniverzity
 • ukážkou nadštandardného priestorového a materiálneho vybavenia laboratórií, odborných učební a tried

 

Spolupráca so základnými školami v oblasti propagácie odborného vzdelávania a prípravy – konkrétne príklady:

 • realizácia záujmového kurzu pre záujemcov o štúdium na našej škole: Letná škola s Arduinom
 • spolupráca so ZŠ Tomášiková Košice - v COVaP uskutočnili merania na overenie Ohmovho zákona a overenie sériovo-paralelného zapojenia rezistorov
 • Junior Admin, súťaž v administrácii počítačových sietí pre žiakov ZŠ
 • organizovanie workshopu Dni energií
 • projekt Juniverzity

 

Realizované kurzy Juniverzity v šk.roku 2017/2018:

Názov kurzu

Počet žiakov

Škola

Vládca robotov

6

ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice

3

ZŠ Tomášikova 31, Košice

3

ZŠ Park Angelinum 8, Košice

3

ZŠ Požiarnická 3, Košice

2

ZŠ Haniska 290

1

ZŠ Krosnianska 2, Košice

3D dizajnér

8

ZŠ Tomášikova 31, Košice

2

ZŠ Abovská 36, Košice - Barca

Junior Administrátor

 

10

ZŠ Tomášikova 31, Košice

2

ZŠ SNP 121, Rozhanovce

1

ZŠ Drábova 3, Košice

1

ZŠ Školská 6, Jaklovce

1

Športové gymnázium, SNP 104, Košice

Zábavné obvody

 

2

ZŠ Haniska 290

1

ZŠ Krosnianska 2, Košice

1

ZŠ Školská 1, Sečovská Polianka

V novembri 2017 sme spustili kurzy pre žiakov ZŠ v rámci projektu Juniverzity. Môžete si pozrieť zoznam kurzov.