Header image
  • SPŠ dopravná, Košice
  • SPŠ strojnícka, Košice
  • SPŠ hutnícka, Košice
  • SOŠ automobilová, Košice
  • SOŠ Košice - Šaca
  • SOŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Košice
  • SOŠ pôšt a telekomunikácií, Košice
  • ďalšie odborné školy a gymnáziá v pôsobnosti KSK

V novembri 2017 sme spustili kurzy pre žiakov ZŠ v rámci projektu Juniverzity. Môžete si pozrieť zoznam kurzov.