Header image

Do súťaže bolo zaradených 16 prác. Všetkým študentom ďakujeme za čas, chuť popracovať na sebe, naučiť sa možno niečo nové, dokázať sebe aj ostatným, že máte potenciál pracovať na projektoch a pri práci využívať moderné technológie.

Porota rozhodla a stanovila poradie takto:

 1. miesto: http://kosice-mesto-sportu.16mb.com , http://cbmi.sk/kosice2016

 2. miesto: http://kosice.diodegames.eu/index.html , http://www.kosice.pe.hu

 3. miesto: http://gssecovce.sk/kems2016/palfi 

Víťazom srdečne gratulujeme, prajeme veľa úspechov pri  ďalších projektoch.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 21. 1. 2016 v priestoroch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, na ulici Komenského č. 44 v Košiciach o 10.30 hod.  Tešíme sa na Vás.

Účasť nám prisľúbil aj člen poroty za spoločnosť Ness. 

Ing. Izabela Molitorisová

V novembri 2017 sme spustili kurzy pre žiakov ZŠ v rámci projektu Juniverzity. Môžete si pozrieť zoznam kurzov.