Header image
  • zabezpečiť praktické vyučovanie odborných predmetov pre žiakov školy i pre žiakov ďalších stredných odborných škôl
  • zabezpečiť prípravu a ďalšie vzdelávanie učiteľov odborných predmetov z mesta a regiónu
  • organizovať odborné technické súťaže v automatizácii a IKT a prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov
  • uskutočňovať odborné prednášky, besedy a prezentačné akcie pre žiakov ZŠ za účelom zvýšenia ich záujmu o štúdium technických odborov
  • z podnikateľskej činnosti získavať zdroje na ďalší rozvoj COV
  • získať akreditácie MŠ SR na poskytovanie ďalšieho vzdelávania v danom technických odboroch
  • poskytovať odborné poradenstvo
  • prezentovať s TUKE a Košice IT Valley najnovšie poznatky z odboru
  • zabezpečiť rekvalifikácie pre záujemcov, firmy a úrady práce

V novembri 2017 sme spustili kurzy pre žiakov ZŠ v rámci projektu Juniverzity. Môžete si pozrieť zoznam kurzov.