Header image

Vyhlasovateľ súťaže:

COV pri SPŠ  elektrotechnickej, Košice

Organizátor:

SPŠ elektrotechnická Košice

Odborný garant:

Ing. Lukáš Kollár

Cieľ súťaže:

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem stredoškolákov o technológie internetu a tvorbu webových stránok využitím moderných techológií.

Téma:

Košický kraj - môj región

Termíny:

Začiatok súťaže:         24.03.2014

Registrácia do:            10.04.2014

Koniec súťaže:             30.04.2014

Podmienky súťaže:

 • Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl, buď ako jednotlivec alebo ako kolektív (max. 2), ktorí vytvoria web stránku (aspoň 5 podstránok) na danú tému
 • Stránka by mala obsahovať aspoň 5 podstránok (napr. história, kultúra, šport, príroda, ...)
 • Do súťaže môže žiak (kolektív) prihlásiť iba jednu prácu
 • Stránku je potrebné umiestniť na internet
 • Pri tvorbe web stránky je potrebné využiť technológie: HTML5 a CSS3
 • Stránka musí byť zobraziteľná na rôznych zariadeniach (responzívny dizajn)
 • Stránka musí obsahovať prvky základnej SEO optimalizácie (semantické značky jazyka HTML5, ...)
 • Pri tvorbe web stránky musí žiak (kolektív) využiť aspoň jeden skiptovací jazyk, napr.: JavaScript resp. jQuery, PHP, MYSQL
 • Do súťaže je potrebné sa zaregistrovať registračným formulárom do 07.04.2014 (registračný formulár)
 • V päte stránky, umiestnite odkaz na všetky zdrojové kódy (zozipované) v tvare skola-priezvisko1-priezvisko2.zip
 • Využite protokol Open Graph pre úpravu stránky tak, aby bola vhodne zdieľateľná na Facebooku
 • Stránka musí ostať na internete aspoň 6 mesiacov od zverejnenia výsledkov
 • Stránka bude obsahovať kontaktný formulár, pomocou ktorého sa bude dať odoslať správa správcovi stránky (pokiaľ to hosting dovolí), skipt pre odosielanie a spracovanie správy musí byť súčasťou celého projektu
 • Stránka musí rešpektovať súčasné trendy v skriptovaní a dizajne  web stránok

Kritéria hodnotenia:

Pri hodnotení prác bude posudzovaná:

 • Originálnosť a dizajn
 • Funkčnosť v rôznych prehliadačoch
 • Technológie použité pri tvorbe projektu
 • Zdrojový kód stránky (validácia)
 • Obsah stránky
 • SEO optimalizácia
 • Responzívny dizajn

Výsledky súťaže:

Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke http://www.spseke.sk/web/cov/ v ponuke Súťaže -> Výsledky súťaže "Košický kraj - môj región". Víťazov súťaže budeme následne kontaktovať.

Súťaž podporia:

V novembri 2017 sme spustili kurzy pre žiakov ZŠ v rámci projektu Juniverzity. Môžete si pozrieť zoznam kurzov.