Header image

Elektrotechnické meranie

Doba trvania kurzu:

40 hodín

Zameranie kurzu:

Elektrotechnika

Prerekvizity:

Princípy jednoduchých elektronických obvodov, zásady práce s meracími prístrojmi

Forma:

Prezenčná

Ukončenie kurzu:

Odmeranie charakteristík zadanej elektronickej súčiastky alebo zadaného elektronického obvodu

Počet účastníkov kurzu:

5 až 10

Stručný popis kurzu:

Kurz  „ Elektrotechnické meranie „ je zameraný na získanie základných zručností pri meraní charakteristík elektronických súčiastok a obvodov.

Na základe odmeraných charakteristík elektronických súčiastok a obvodov si frekventanti majú možnosť prehĺbiť teoretické vedomosti z elektrotechniky a elektroniky.

Náplň kurzu je tvorená realizáciou jednotlivých praktických cvičení, zameraných na získanie základných zručností pri meraní charakteristík elektronických súčiastok a obvodov.

Meranie:

 • Triedy presnosti a spotreby meracích prístrojov
 • Parametrov jednofázového transformátora
 • Činného a jalového výkonu 3f sústavy
 • Charakteristík diód
 • Charakteristík tranzistorov
 • Charakteristík optoelektronických súčiastok
 • Charakteristík operačného zosilňovača
 • Vlastností napájacieho zdroja
 • Stabilizačných vlastností Zenerovej diódy a spätnoväzbového stabilizátora
 • Parametrov nf zosilňovača
 • Parametrov osciloskopu

Kurz bude vedený v slovenskom jazyku a frekventanti sa budú zoznamovať s princípmi merania charakteristík súčiastok a obvodov prostredníctvom praktických cvičení, zameraných na získanie základných zručností pri meraní súčiastok a obvodov. Frekventanti sa naučia štandardné postupy pri meraní charakteristík súčiastok a obvodov.

Pre úspešné zvládnutie tohto kurzu je potrebné na záver odmerať charakteristiky zadanej elektronickej súčiastky alebo obvodu.

 

Voľné termíny pre kurz č.7: Elektrotechnické meranie
                     
Hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8  
7.10 - 7.55 8.00 - 8.45 8.50 - 9.35 9.45 - 10.30 11.00 - 11.45 11.55 - 12.40 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.30 - 15.15  
Pondelok                    
                   
                   
                   
Utorok                    
                   
                   
                   
Streda                    
                   
                   
                   
Štvrtok                    
                   
                   
                   
Piatok                    
                   
                   
                   
                     
    školiteľ 1              
    školiteľ 2              
    školiteľ 3              
    školiteľ 4  

 

V novembri 2017 sme spustili kurzy pre žiakov ZŠ v rámci projektu Juniverzity. Môžete si pozrieť zoznam kurzov.