Header image

Základy algoritmizácie v Scratchi

Doba trvania kurzu:

20 hodín

Zameranie kurzu:

Informačné a komunikačné technológie

Prerekvizity:

žiadne

Forma:

Prezenčná

Ukončenie kurzu:

Praktický test

Počet účastníkov kurzu:

5 až 12

Stručný popis kurzu:

Kurz „Základy algoritmizácie v SCRATCHi“ je zameraný na ukážku tvorby algoritmov prostredníctvom programu SCRATCH, ktorý slúži na grafickú reprezentáciu štruktúrogramov a vytváranie jednoduchých programov zaujímavých pre deti a mladých ľudí. Je pomocou neho možné taktiež vytvárať animácie a jednoduché hry. Študenti veľmi rýchlo pochopia základné riadiace štruktúry a ich použitie pri tvorbe algoritmov a následnom programovaní v niektorom z programovacích jazykov. Skladá sa z praktickej výučby doplnenej o výklad jednotlivých pojmov. Výučba je rozdelená do nasledovných kapitol:

  • Štruktúrogramy
  • Inštalácia a prispôsobenie prostredia programu SCRATCH
  • Výber a úprava postavičiek (spritov), ich výzoru a scény
  • Práca s pohybom a výzorom
  • Práca so zvukom a kresliacim perom
  • Ovládanie postavičiek
  • Premenné a operátory

Pre úspešné zvládnutie tohto kurzu je potrebné absolvovať praktický test (tvorba hry alebo animácie v prostredí programu SCRATCH).

 

Voľné termíny pre kurz č.4: Základy algoritmizácie v Scratchi
                     
Hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8  
7.10 - 7.55 8.00 - 8.45 8.50 - 9.35 9.45 - 10.30 11.00 - 11.45 11.55 - 12.40 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.30 - 15.15  
Pondelok                    
                   
                   
                   
Utorok                    
                   
                   
                   
Streda                    
                   
                   
                   
Štvrtok                    
                   
                   
                   
Piatok                    
                   
                   
                   
                     
    školiteľ 1              
    školiteľ 2              
    školiteľ 3              
    školiteľ 4    

 

V novembri 2017 sme spustili kurzy pre žiakov ZŠ v rámci projektu Juniverzity. Môžete si pozrieť zoznam kurzov.