Header image

Kapacita školského internátu je 150 lôžok v trojposteľových izbách so spoločným sociálnym zariadením. Budova je štvorposchodová.

Na každom poschodí je študovňa, kuchynka, spoločenská miestnosť s farebným televízorom. Celá budova školského internátu má Wi-Fi pripojenie na Internet. Kuchynka je vybavená chladničkou, elektrickým sporákom, mikrovlnnou rúrou, rýchlovarnou kanvicou a kuchynským kútom so základným vybavením. Izby sú zariadené tak, aby každý žiak mal svoje pracovné miesto, váľandu, skriňu. V školskom internáte sú dve spoločenské miestnosti, v ktorých organizujeme akcie a podujatia v spolupráci s dievčenskými školskými internátmi na území mesta Košice.
Internetová miestnosť ŠI a Wi-Fi je k dispozícii po celý deň. Žiakom sú tiež sprístupnené počítačové učebne školy v popoludňajších hodinách. Knižnica s viac ako 6 000 titulmi náučnej literatúry a beletrie dáva dostatočný priestor individuálnemu vzdelávaniu sa. V priestoroch knižnice sa žiaci radi zdržiavajú, pozerajú televízor, počúvajú hudbu, hrajú šach a spoločenské hry.

       


Pre športové aktivity sú využívané ihriská v areáli školy, telocvičňa, posilňovňa a stolnotenisová miestnosť.

Súčasťou školského internátu je školská jedáleň, ktorá zabezpečuje pre žiakov celodenné stravovanie. Je priamo prepojená so školou a školským internátom.

Fotogaléria

Poplatok za ubytovanie:

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním od 1. 1. 2024 v školskom internáte pri SPŠE 

podľa § 5 ods. 6  písmena a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 22/2022 Z. z. o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a Zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon), §117 o Školských internátoch a v zmysle VZN č. 6/2023 zo dňa 8.12.2023,  VZN č. 9/2020 zo dňa 15.5.2020 a VZN č. 5/2019 zo dňa 3.7.2019

je   50,00 EUR  v štandardnej izbe.