Header image


Stravovanie v školskej jedálni je zabezpečené kvalifikovanými zamestnancami, ktorí v dvojsmennej prevádzke zabezpečujú celodenné stravovanie ubytovaných žiakov a prípravu obedov pre zamestnancov a žiakov školy.

V školskej jedálni je možnosť stravovania sa aj pre žiakov a zamestnancov z iných stredných škôl.

     

 

Oznam pre záujemcov o diétne stravovanie 

Diétne stravovanie žiakov (bezlepková, šetriaca, diabetická strava) naša školská jedáleň z prevádzkových dôvodov nezabezpečuje, avšak poskytujú takéto stravovania pre žiakov v rámci Košíc, v školskej jedálni pri Gymnáziu Šrobárova (obedy) a v ŠJ pri Strednej športovej škole, Tr. SNP (celodenná strava).