Header image

Pondelok až štvrtok

06:00 - 07:30 budíček, ranná hygiena, individuálne upratovanie izieb, raňajky
07:30 - 13:30 odchod do školy, vyučovanie
11:45 - 14:40 obed
14:00 - 16:00/18:00 individuálne voľno
16:00 - 18:00 záujmovo vzdelávacia, relaxačná a regeneračná činnosť
18:00 - 18:30 večera
18:30 - 21:30 zamestnanie podľa individuálnych záujmov,možnosť výchovno-vzdelávacej činnosti 
21:30 - 22:00 príprava na večierku
22:00 - 06:00 nočný pokoj
 
Žiak môže požiadať o individuálnu vychádzku i po 18:00 hod.
Príchod žiakov z návštev  od rodičov  v nedeľu atď. je povolený do 21:30 hod.