Header image

 

Riaditeľ SPŠE, školského internátu a školskej jedálne: Ing. Štefan KRIŠTÍN
Zástupca riaditeľa školy a školského internátu:
PhDr. Amália HAVRILOVÁ

Vychovávatelia:

Vedúca metodického združenia vychovávateľov 
je Mgr. Zuzana Gmitrová

 

Pomocní vychovávatelia:

 

 

Mgr. Zuzana GMITROVÁ
Bc. Emília BOÓROVÁ
Bc. Janka ČARNOKÁ
Iveta MAURERYOVÁ
Ladislav LOJ
--------------------------
Eva GRANDTNEROVÁ
Pavol PENTEK
Mgr. Peter FERKO
Vedúca školskej jedálne: Ľubica GAZDIČKOVÁ
Sklady ŠI a administratívna pracovníčka ŠJ: Ivana REDAJOVÁ