Header image

Vitajte na stránke Školského internátu SPŠ elektrotechnickej Košice, Komenského 42


Školský internát pri SPŠ elektrotechnickej Košice, Komenského 42, "prešiel" pod správu školy 1. júla 1993.

Poskytujeme v ňom ubytovanie pre 150 chlapcov z rôznych stredných škôl (SPŠ elektrotechnická, SPŠ dopravná, SPŠ na Komenského 2, SPŠ stavebná a geodetická, Škola úžitkového výtvarníctva, SOŠ technická na Kukučínovej ulici), z gymnázií a iných stredných škôl.

Nachádza sa v blízkosti centra mesta, má dobrú polohu a žiaci tak nemusia využívať MHD. Školský internát je situovaný v mestskej časti Košice-Sever. Zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno -vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie.

Prevádzka ŠI pre žiakov začína v nedeľu od 16:00 a končí v piatok o 17:00.