Header image

Kapacita školského internátu je 150 lôžok prevažne v trojposteľových izbách so spoločným sociálnym zariadením (kategória B) alebo v troch izbách typu nadštandard (kategória A). Budova je štvorposchodová.

Na každom poschodí je študovňa, kuchynka, spoločenská miestnosť s farebným televízorom, DVD a video. Celá budova školského internátu má Wi-Fi pripojenie na Internet. Kuchynka je vybavená chladničkou, elektrickým sporákom, mikrovlnnou rúrou, rýchlovarnou kanvicou a kuchynským kútom so základným vybavením. Izby sú zariadené tak, aby každý žiak mal svoje pracovné miesto, váľandu, skriňu a nočný stolík. V školskom internáte sú dve spoločenské miestnosti, v ktorých organizujeme akcie a podujatia v spolupráci s dievčenskými školskými internátmi na území mesta Košice.
Internetová miestnosť ŠI a Wi-Fi je k dispozícii po celý deň. Žiakom sú tiež sprístupnené počítačové učebne školy v popoludňajších hodinách. Knižnica s viac ako 7 000 titulmi náučnej literatúry a beletrie dáva dostatočný priestor individuálnemu vzdelávaniu sa. V priestoroch knižnice sa žiaci radi zdržiavajú, pozerajú televízor, počúvajú hudbu, hrajú šach a spoločenské hry.

       


Pre športové aktivity sú využívané ihriská v areáli školy, telocvičňa, posilňovňa a malá telocvičňa na stolnotenisové činnosti.

Súčasťou školského internátu je školská jedáleň, ktorá zabezpečuje pre žiakov celodenné stravovanie. Je priamo prepojená so školou a školským internátom.

Fotogaléria

Poplatok za ubytovanie:

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním od 1. 9. 2020 v školskom internáte pri SPŠE podľa §3 ods. 5 písmena a), §5 ods. 1, ods. 6 písmena a) Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a Zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon), §117 o Školských internátoch a v zmysle VZN č. 13/2016 schváleného zastupiteľstvom KSK 

je 28,00 EUR  v štandardnej izbe.