Header image

Určenie výšky príspevku na režijné náklady v školskom stravovaní

Riaditeľ školy v súvislosti s prijatým Všeobecne záväzným nariadením KSK č.5/2019 z 24. júna 2019 uznesením č.224/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

u r č u j e

hodnotu stravného v školskej jedálni pri SPŠE v Košiciach s účinnosťou od 1.09.2019 nasledovne:

 

Raňajky + desiata :    0,65+0,54 = 1,19€

obed :                                           1,26€

olovrant+večera :       0,36+0,79 = 1,15€

 

Celková výška poplatku za celodennú stravu  je 3,60€/deň + 5 €(paušálny režijný príplatok za mesiac, ktorý je nezmenený).

Celková výška poplatku za obedy je 1,26€/deň + 2,50 €(paušálny režijný príplatok za mesiac).

 
Prosíme stravníkov, aby odhlasovanie zo stravy realizovali buď osobne u vedúcej ŠJ p. Gazdičkovej (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.) alebo administratínej pracovníčky p. Redajovej, telefonicky (055/6332311) alebo emailom ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.). Iný spôsob odhlasovania nie je možný !! Za pochopenie ďakujeme a prajeme dobrú chuť.