Header image

 

Riaditeľ SPŠE, školského internátu a školskej jedálne: Ing. Štefan KRIŠTÍN
Zástupca riaditeľa školy a školského internátu:
PhDr. Amália HAVRILOVÁ

Výchovní pracovníci:
(ku 1.9.2019)
Vedúca metodického združenia vychovávateľov 
je Mgr. Zuzana Gmitrová

 

 

 

Mgr. Zuzana GMITROVÁ
Emília BOÓROVÁ
Janka ČARNOKÁ
Iveta MAURERYOVÁ
Ladislav LOJ
--------------------------
Mária ABRINKOVÁ
Pavol PENTEK
Mgr. Peter FERKO
Vedúca školskej jedálne: Ľubica GAZDIČKOVÁ
Sklady ŠI a administratívna pracovníčka ŠJ: Ivana REDAJOVÁ