Header image


Stravovanie v školskej jedálni je zabezpečené kvalifikovanými zamestnancami, ktorí v dvojsmennej prevádzke zabezpečujú celodenné stravovanie ubytovaných žiakov a prípravu obedov pre zamestnancov a žiakov školy.

V školskej jedálni je možnosť stravovania sa aj pre žiakov a zamestnancov z iných stredných škôl.