Header image

Programovateľné automaty (PLC,  automat Simatic S7 200)

Doba trvania kurzu:

15 hodín

Zameranie kurzu:

Automatizačná technika

Prerekvizity:

Základné znalosti práce s PC, princípy el. súčiastok a logických obvodov

Forma:

Prezenčná

Ukončenie kurzu:

Realizácia aplikácie riadenej automatom

Počet účastníkov kurzu:

5 až 12

Stručný popis kurzu:

Kurz  „ Programovateľné automaty„ je zameraný na oboznámenie sa s architektúrou PLC automatu, spôsobu programovania a realizácie jednoduchých programov pre riadenie procesov.

Pomocou automatu Simatic S7 môžu frekventanti kurzu získať základné vedomosti o funkciách automatu, jeho princípoch činnosti a spôsoboch  tvorby programov v prostredí STEP7 Micro Win.

 

Náplň kurzu je tvorená realizáciou jednotlivých projektov v rámci praktických cvičení, zameraných na využitie konkrétnej funkcie automatu:

  • Architektúra PLC – bloková schéma, popis jednotlivých častí a ich význam, výhody PLC, spôsob výberu automatu na riadenie procesu, spôsoby programovania PLC....
  • Prostredie STEP7 Micro Win  – popis prostredia, spôsoby programovanie (LAD,STL, FBD), ladenie  programu,  pripojenie automatu, režimy (RUN, STOP, programovanie), prenos programu (upload, download). Programovanie v riadkových schémach –  opakovanie základných logických funkcii, realizácia KLO a SLO pomocou LAD, ukážka v jazyku STL. Špeciálne funkcie -   časovače(TON, TOF, TONR),  jednoduché programy na odskúšanie funkcií
  • Špeciálne funkcie - čítače (nahor, nadol, obojsmerný),  jednoduché programy na odskúšanie funkcií
  • Aplikačné programy – realizácia jednoduchých programov pri riadení motorčekov, zapojenie motorčekov k automatu

 

Kurz bude vedený v slovenskom jazyku  a frekventanti sa budú zoznamovať so základmi programovania automatu prostredníctvom praktických cvičení, zameraných na využívanie jednotlivých funkcií automatu. Pri využívaní tej ktorej funkcie automatu bude podstata stručne vysvetlená tak, aby absolventi kurzu boli schopní tieto vedomosti zúročiť aj pri tvorbe iných aplikácií.

Pre úspešné zvládnutie tohto kurzu je potrebné na záver vytvoriť program podľa zadania s praktickým overením funkcie zapojenia.

 

Voľné termíny pre kurz č.8: Programovateľné automaty (PLC, Simatic S7 200)
                   
Hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8
7.10 - 7.55 8.00 - 8.45 8.50 - 9.35 9.45 - 10.30 11.00 - 11.45 11.55 - 12.40 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.30 - 15.15
Pondelok                  
                 
Utorok                  
                 
Streda                  
                 
Štvrtok                  
                 
Piatok                  
                 
                   
    školiteľ 1 Le            
    školiteľ 2 Ns  

 

V novembri 2017 sme spustili kurzy pre žiakov ZŠ v rámci projektu Juniverzity. Môžete si pozrieť zoznam kurzov.