Header image

 

Doba trvania kurzu:

30 hodín

Zameranie kurzu:

Automatizačná technika

Prerekvizity:

Základy pneumatiky a elektropneumatiky

Forma:

Prezenčná

Ukončenie kurzu:

Zapojenie jednoduchého pneumatického a elektropneumat. obvodu

Počet účastníkov kurzu:

5 až 12

Stručný popis kurzu:

Kurz  „Plán a konštrukcia pneumatických a elektropneumatických riadiacich systémov FESTO

„ je zameraný na rozumné využívanie pneumatických a elektropneumatických riadení. Kurz okrem iného obsahuje navrhovanie pneumatických a elektropneumatických riadiacich činností, čítanie a vývoj schém zapojení, vybudovanie a spojazdnenie riadiacich činností. Samozrejme aj v tomto kurze spoznáte najnovší vývoj a trendy v oblasti pneumatiky a elektropneumatiky.

 

Náplň kurzu je tvorená realizáciou jednotlivých projektov v rámci praktických cvičení, zameraných na využitie konkrétnej funkcie pneumatických a elektropneumatických obvodov:

  • Plánovanie a zobrazovanie pohybových sledov (pomocou diagramov a funkčných schém)
  • Spôsoby riadenia a ich realizácia
  • Vyvíjanie a čítanie schém zapojení
  • Metódy na vytvorenie riadení a ich realizácia
  • Mimoriadne súčiastky a systémové moduly
  • Návrh schém zapojení so symbolmi
  • Taktovacie reťazce, krokovacie spínacie sústavy
  • Prídavné a okrajové podmienky pre pneumatické riadenia
  • Praktické cvičenia

 

Kurz bude vedený v slovenskom jazyku  a frekventanti sa budú zoznamovať so základmi funkcie  pneumatických a elektropneumatických obvodov.

Pre úspešné zvládnutie tohto kurzu je potrebné na záver vytvoriť jednoduchý pneumatický príp. elektropneumatický obvod podľa zadanej schémy.

 

Voľné termíny pre kurz č.10: Plán a konštrukcia pneumatických a elektropneumatických riadiacich systémov FESTO
                   
Hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8
7.10 - 7.55 8.00 - 8.45 8.50 - 9.35 9.45 - 10.30 11.00 - 11.45 11.55 - 12.40 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.30 - 15.15
Pondelok                  
                 
Utorok                  
                 
Streda                  
                 
Štvrtok                  
                 
Piatok                  
                 
                   
    školiteľ 1            
    školiteľ 2            

V novembri 2017 sme spustili kurzy pre žiakov ZŠ v rámci projektu Juniverzity. Môžete si pozrieť zoznam kurzov.