Header image

Logické riadenie ovládacích a regulačných obvodov riadiacimi systémami 
(PCL, PLC)

Doba trvania kurzu:

15 hodín

Zameranie kurzu:

Automatizačná technika

Prerekvizity:

Základné znalosti práce s PC, princípy el. súčiastok a logických obvodov

Forma:

Prezenčná

Ukončenie kurzu:

Realizácia aplikácie pomocou karty PCL a aplikácie riadenej programovateľným relé LOGO

Počet účastníkov kurzu:

5 až 12

Stručný popis kurzu:

Kurz  „Logické riadenie ovládacích a regulačných obvodov riadiacimi systémami„ je zameraný na oboznámenie sa s princípmi kombinačných a sekvenčných logických obvodov, ich realizáciou a na princípy programovania karty PCL 711B a programovateľného relé LOGO!230RC.

 

Náplň kurzu je tvorená realizáciou jednotlivých projektov v rámci praktických cvičení, zameraných na využitie konkrétnej funkcie karty a relé:

  • Kombinačné a sekvenčné logické  obvody a ich realizácia
  • Programovanie karty PCL 711B, príkazy pre prácu s digitálnymi vstupmi a výstupmi, overenie funkcií digitálnych vstupov a výstupov PCL  karty, realizácia prevodníkov z BCD kódu do kódu sedem segmentovej  zobrazovacej jednotky pomocou počítača, riadenie jednoduchej križovatky...
  • Programovateľné relé - LOGO!230RC - základné funkcie – realizácia logických obvodov
  • Programovateľné relé - LOGO!230RC - Špeciálne funkcie– realizácia logických obvodov
  • Programovateľné relé - LOGO!230RC - Aplikačné programy

 

Kurz bude vedený v slovenskom jazyku  a frekventanti sa budú zoznamovať so základmi programovania karty PCL a programovateľného relé LOGO prostredníctvom praktických cvičení, zameraných na využívanie jednotlivých funkcií karty a relé.

Pre úspešné zvládnutie tohto kurzu je potrebné na záver vytvoriť program podľa zadania s praktickým overením funkcie zapojenia.

 

Voľné termíny pre kurz č.9: Logické riadenie ovládacích a regulačných obvodov riadiacimi systémami (PCL,PLC)
                     
Hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8  
7.10 - 7.55 8.00 - 8.45 8.50 - 9.35 9.45 - 10.30 11.00 - 11.45 11.55 - 12.40 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.30 - 15.15  
Pondelok                    
                   
                   
Utorok                    
                   
                   
Streda                    
                   
                   
Štvrtok                    
                   
                   
Piatok                    
                   
                   
                     
    školiteľ 1              
    školiteľ 2              
    školiteľ 3              

V novembri 2017 sme spustili kurzy pre žiakov ZŠ v rámci projektu Juniverzity. Môžete si pozrieť zoznam kurzov.