Header image

Základy tvorby a správy bezdrôtových počítačových sietí

Doba trvania kurzu:

20 hodín

Zameranie kurzu:

Informačné a komunikačné technológie

Prerekvizity:

Anglický jazyk, základné znalosti počítača

Forma:

Prezenčná

Ukončenie kurzu:

Teoretický a praktický test

Počet účastníkov kurzu:

5 až 12

Stručný popis kurzu:

Kurz „Základy tvorby a správy bezdrôtových počítačových sietí“ je zameraný na pochopenie fungovania WiFi sietí, ich jednotlivých zariadení, parametrov, nastavenie a zabezpečenie prístupu do siete. Skladá sa z praktickej výučby doplnenej o výklad jednotlivých pojmov. Výučba je rozdelená do nasledovných kapitol:

  • Základné pojmy počítačových sietí
  • Hardvér a typy WiFi sietí, WiFi štandardy a prenos WiFi signálu
  • Základné nastavenia WAN, LAN a WLAN pripojenia
  • Zabezpečenie WiFi sietí
  • Aktualizácia firmvéru vo WiFi zariadeniach a alternatívne firmvéry
  • Riešenie problémov vo WiFi sieti

Pre pokročilejších záujemcov môžeme ponúknuť aj ukážku konfigurácie autentifikačného RADIUS servera a jeho prepojenie s WiFi zariadeniami. Kurz bude vedený v slovenskom jazyku.

Pre úspešné zvládnutie tohto kurzu je potrebné absolvovať teoretický test (základné pojmy WiFi sietí) a praktický test (návrh komponentov WiFi siete a jej nastavenie).

 

Voľné termíny pre kurz č.3: Základy tvorby a správy bezdrôtových počítačových sietí
                     
Hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8  
7.10 - 7.55 8.00 - 8.45 8.50 - 9.35 9.45 - 10.30 11.00 - 11.45 11.55 - 12.40 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.30 - 15.15  
Pondelok                    
                   
                   
Utorok                    
                   
                   
Streda                    
                   
                   
Štvrtok                    
                   
                   
Piatok                    
                   
                   
                     
    školiteľ 1              
    školiteľ 2              
    školiteľ 3              

V novembri 2017 sme spustili kurzy pre žiakov ZŠ v rámci projektu Juniverzity. Môžete si pozrieť zoznam kurzov.